صنایع کوچک و متوسط

صنایع کوچک و متوسط تولیدی و خدماتی

طرح های کارآفرینی

طرح های کارآفرینی و اشتغال زا، زودبازده و تبدیلی – تکمیلی

خدمات دانشجویی

گردآوری و فیش برداری منابع – تایپ و ترجمه متون تخصصی ( نگارش کتابخانه ای پایان نامه ) و ارائه خدمات به طرح ها،برنامه های کمک آموزشی، خدمات پژوهشی ، خدمات برگزاری همایش سمینار و…….

کسب و کار

صنایع کوچک و متوسط تولیدی و خدماتی

محصولات

محصولات دارای رتبه برتر