سیاست حریم خصوصی

با سلام

شما اکنون از سیاست گذاری حفظ حریم خصوصی کاربران و همکاران در پرتال شهر الکترونیک دیدن می کنید.

پیرو دستوراعمل ها، قوانین و مقررات رایج بیم المللی و حقوق خصوصی کاربران در فضای مجازی تلاش خواهیم داشت از داده های کاربران و همکاران خود محافظت نمائیم.