پشتیبانی و خدمات آنلاین

پشتیبانی و خدمات آنلاین

خدمات برخط  و  آنلاین

خدمات پشتیبانی، مشاوره و همکاری در راه اندازی و تاسیس کارگاههای کوچک و متوسط
نگارش طرح های توجیهی و پیشنهاد ایجاد کسب و کارها، صنایع و واحد های صنفی زودبازده و بهره ور
معرفی جدیدترین خط های تولید،  و فناوری های خدماتی در مشاغل و کسب و کار های مختلف
ایجاد وب سایت، سامانه و آپ های پشتیبانی ، معرفی به بازار  و مشتریان  هدف
راه اندازی زیر ساخت های الکترونیک و پشتیبانی سالانه  نرم افزاری و سخت افزاری
همکاری و مشارکت در فروش محصولات تولیدی و عرضه خدمات فنی – مهندسی ثابت و سیار