دام، طیور و آبزیان

کلم بروکلی دزفول
ذرت دانه ای و علوفه ای دزفول
غلات و نهاده های دامی دزفول

فروش خوراک دام ، طیور و آبزیان   و ارسال آن به نقاط مختلف کشور

فروش دام زنده گوشتی “گوسفند – گوساله – گاومیش – شتر مرغ 

انواع مرغ محلی تخم گذار نژادی و ماکیان چند روزه تا شش ماهه

محتوای آکارئون

لوازم و تجهیزات نگهداری و تغذیه دام، طیور، ماکیان و آبرزیان 

جاروی مرکزی ساختمان (خانگی و صنعتی)
سبزیجات
غلات
دام و طیور
کاهو
کلم
ذرت
ذرت دانه ای و علوفه ای دزفول
کلم صادراتی دزفول
Select more than one item for comparison.