ماشین و ابزار آلات

ماشین آلات صنعتی – کارگاهی – ابزارآلات ساختمانی
Machine and tools