خدمات دانشجویی

گردآوری و فیش برداری منابع – تایپ و ترجمه متون تخصصی ( نگارش کتابخانه ای پایان نامه ) و ارائه خدمات به طرح ها،برنامه های کمک آموزشی، خدمات پژوهشی ، خدمات برگزاری همایش سمینار و…….

هیچ محصولی یافت نشد.

Select more than one item for comparison.