ویژگی¬های یاران امام زمان(عج)

یاران امام زمان(عج)

در طول تاریخ، همواره، این عقیده در طول زندگی انسان­ها پیوسته در میان همه ملت ها و پیروان ادیان مختلف و براساس تحقیقات پژوهشگران، وجود داشته، و حتی اقوام گوناگون جهان چون اسلاوها، ژرمن ها، اسن­ها وسلت­ها نیز معتقدند که سرانجام باید پیشوایی در آخرالزمان ظهور می­کند، بی ­عدالتی­ ها را از بین برده ، حکومت فراگیر، و جهانی تشکیل میدهد و در بین مردم براساس عدالت و انصاف داوری فرمان­روایی می­کند. Continue Reading یاران امام زمان(عج)